Threads and Images : The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Studien behandlar bibelbruket i den grekiska systematiska samlingen av Apophthegmata Patrum ( kenfädernas tänkespråk). Efter en inledande genomgång av tidigare forskning på biblebruk i allmänhet och det i tänkespråken i synnerhet formuleras undersökningens syfte så: att beskriva hur bibeltexten kontextualiseras, dvs. hur texten infogas i den undervisning och de ideal som förmedlas i det tänkespråk som bibeltexten ingår i. Samlingen placeras i genren kriasamlingar (samlingar av korta kärnfulla tänkespråk som tillskrevs kända personligheter). Ett klassifikationssystem, en "referens-taxonomi", utvecklas för att bestämma vilka tänkespråk som citerar, parafraserar eller anspelar på bibelställen på ett tydligt sätt. Studien baseras på de 155 tänkespråk som innehåller de mest uppenbara användingarna av bibeln. I kapitel tre analyseras 32 av dem på ett ingående sätt. I kapitel fyra utgör samtliga 155 tänkespråk grunden för en systematisering av bibelbruket. En uppsättning kategorier utvecklas utifrån hur bibeltexten görs relevant för tänkespråkens första läsare genom att trådar av bibliskt material vävs in i tänkespråkens nya text. En annan uppsättning kategorier utvecklas utifrån vilken roll bibeltexter har i enskilda tänkespråk. Slutligen jämförs olika slags bibelbruk i tänkespråken med hur en kria kunde utvecklas i en ergasia, en grundläggande retorisk övning som användes som en förberedelse för retorskolan i den tidens utbildningssystem.

Detaljer

Författare
  • Per Rönnegård
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Filosofi, etik och religion

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2007 okt 13
Förlag
  • Centre for Theology and Religious Studies, Lund University
Tryckta ISBN978-91-974897-5-1
StatusPublished - 2007
PublikationskategoriForskning