Three novel papillomaviruses (HPV109, HPV112 and HPV114) and their presence in cutaneous and mucosal samples.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2011
  2. Diversity of Skin Infections

    Johanna Ekström, 2011, Avd för medicinsk mikrobiologi. 104 s.

    Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)