Tillit - en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Abstract

Många medarbetare och chefer i offentlig sektor vittnar om hur detaljstyrning, överdriven formbundenhet och felriktad mätning hindrar dem från att göra ett gott arbete. De upplever att verksamheten styrs och leds med fjärrkontroll och med bristande lyhördhet för behoven längst ut i styrkedjan. Forskningen pekar i samma riktning. Det här leder inte bara till minskad motivation och arbetsglädje, utan också till sämre tjänster till brukare och kunder. Som en motrörelse mot denna utveckling talar vi idag om tillitsbaserad styrning och ledning. Grundtanken är att styrningen i första hand ska utformas utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och brukare, där det ska finnas gott om handlingsutrymme. På många sätt innebär detta ett nytt tankesystem, jämfört med dagens kontrollkultur. I den här boken får du en introduktion till tillitsbaserad styrning och ledning. Grunden är forskning, men boken riktar sig främst till praktiskt verksamma i offentlig sektor. Därför innehåller den också många konkreta exempel och tips för dig som vill arbeta med tillit till medarbetare och brukare.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Tillit, Förvaltning, Offentlig sektor, Profession, Styrning, Mätning, Offentlig etik
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagKomlitt Förlag AB
Antal sidor117
Volym1
Utgåva1
ISBN (tryckt)978-91-7251-194-1
StatusPublished - 2018 nov 28
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej