Trafikbullers inverkan på sömnen hos unga och äldre män

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Trafikbullers inverkan på sömnen har undersökts medelst EEG-, EOG- och EMG-registreringar på sju unga män (21-27 år) och sex äldre män (63-74 år) i deras vanliga hemmiljö längs hårt trafikerade vägar (trafikintensitet cirka 450 fordonspassager med toppbullernivå överstigande 40 dB (A) per natt).
Effekten av dämpning (cirka 10 dB (A)) av inomhusbullret genom montering av ljudisolerande plattor i fönsteröppningarna studerades.
För unga män ökade andelen djup sömn (orto-3, -4) när ljudnivån i sovrummet sänktes med 10 dB (A). Dessutom ökade tiden i orto-23-sömn signifikant under nattens senare del.
Effekten av bullerdämpningen för äldre män var huvudsakligen en minskning av insomningstiden samt en minskning av vakentiden under natten.
Båda grupperna försökspersoner kom tidigare i djup orto-4-sömn under nätter med dämpning.
För båda grupperna konstaterades en paradoxal ökning av antalet skift per natt mellan olika sömnstadier när ljudnivån sänktes. Likaså ökade antalet muskeltonushöjningar under nätter med dämpning.
Det kunde med 95% signifikans påvisas att både sömnstadieskift till mindre djup sömn och muskeltonushöjningar förekommer som akuta svar på enstaka fordonspassager, dock är dessa akuta störningar så fåtaliga att de är försumbara jämfört med de sömnstadieskift och muskeltonushöjningar som inte är korrelerade till fordonspassager.
En morgonenkät visade inte att unga män upplevde sömnen som bättre efter dämpning av ljudet i sovrummet, men de uppgav oftare att de inte hade vaknat någon gång under natten. Äldre män däremot uppgav att de sovit bättre, somnat lättare och känt sig mera utvilade efter nätter med dämpning.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

Originalspråksvenska
Förlag[Publisher information missing]
Antal sidor73
StatusPublished - 1980
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnSNV kontrakt nr 7-163/76-77, nr 7-390/77-79

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data