Transitivitetsveksling i nordsamisk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

I nordsamisk er transitivitetsveksling alltid morfologisk markert – det vil si at to verb som sammen utgjør et transitivitetspar, aldri er morfologisk like. Det morfologiske forholdet mellom slike verb varierer derimot en hel del. Interessant nok viser det seg at de morfologiske mønstra vi kan observere i nordsamiske
transitivitetspar, i noen tilfeller ser ut til å antyde en annen struktur enn den vi kommer fram til ved å analysere dem syntaktisk. Par som ser ut til å involvere kausativisering, viser seg å falle i to grupper, syntaktisk sett, og det samme gjelder par som ser ut til å involvere antikausativisering, mens i par der begge verba er like markerte, er det likevel grunn til å anta en syntaktisk forskjell.
Nordsamisk er likevel et helt vanlig språk typologisk sett, i den forstand at det er intransitive overgangsverb og uakkusative bevegelsesverb som tar del i transitivitetsvekslinga.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språkstudier

Nyckelord

  • transitivitetsveksling; transitiv; intransitiv; kausativ; uakkusativ; antikausativ; avledning; verbaliserer
Originalspråknorska
Sidor (från-till)220–251
TidskriftNorsk Lingvistisk Tidsskrift
Volym35
StatusPublished - 2017
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa