Traumasjukvården har satts under luppen i södra sjukvårdsregionen. Peer review-system för bättre vård

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

I södra sjukvårdsregionen har ett arbete inletts för att kontinuerligt genomföra sakkunniga granskningar (sk peer review) av traumasjukvården inom regionen.

I en första granskningsomgång har sex akutsjukhus deltagit. Resultaten har sammanställts i ett granskningsdokument, som gett upphov till såväl uppmärksamhet och diskussion som konkreta åtgärder på det granskade sjukhuset.

Granskningsdokumentet har i flera fall fungerat som påtryckningsmedel för att få genomföra önskade förbättringar, tex nyanskaffning av utrustning, justering av traumaorganisationen eller stärkande av kirurgens roll.

Granskningsarbetet har genomförts av »Södra sjukvårdsregionens traumagrupp«.

Förhoppningen är att arbetet ska fungera som en resurs för utveckling av traumasjukvården både inom regionen och för det enskilda sjukhuset.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Ortopedi
  • Klinisk medicin
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)2470-2472
TidskriftLäkartidningen
Volym103
Utgåva nummer35
StatusPublished - 2006
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa