Tvångsvård eller frivillig placering? Socialsekreterares resonemang om barns placering när en förälder utövat dödligt våld.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{b35f68ee1be24abcb028f242723f1adf,
title = "Tv{\aa}ngsv{\aa}rd eller frivillig placering? Socialsekreterares resonemang om barns placering n{\"a}r en f{\"o}r{\"a}lder ut{\"o}vat d{\"o}dligt v{\aa}ld.",
author = "Lina Ponnert",
year = "2019",
month = "3",
day = "19",
language = "svenska",
volume = "25",
pages = "191--210",
journal = "Socialvetenskaplig tidskrift",
issn = "1104-1420",
publisher = "Forsa",
number = "3-4",

}