Ultraljudsnavigerande mobil robot för rörelsehindrade personer

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Bibtex

@phdthesis{c27f723c8acc46d88a8cc7c4801977f3,
title = "Ultraljudsnavigerande mobil robot f{\"o}r r{\"o}relsehindrade personer",
abstract = "M{\"a}nniskor med grava r{\"o}relsehinder beh{\"o}ver hj{\"a}lp f{\"o}r att klara av sina vardagliga sysslor s{\aa}som att kl{\"a} p{\aa} sig, {\"a}ta, borsta t{\"a}nderna, klia sig, dricka mm. De beh{\"o}ver ocks{\aa} st{\"o}d f{\"o}r att kunna utf{\"o}ra ett arbete. Traditionellt {\"a}r det n{\aa}gon eller n{\aa}gra personl",
keywords = "Robotar, R{\"o}relsehinder",
author = "H{\aa}kan Neveryd",
year = "1998",
language = "svenska",
school = "Certec - Rehabiliteringsteknik och Design",

}