Underordning och självstyrelse: De svenska kommunernas konstitutionella roll i det europeiska flernivåsystemet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{4724435fcf7a4c0eb0d8c74d32d4df61,
title = "Underordning och sj{\"a}lvstyrelse: De svenska kommunernas konstitutionella roll i det europeiska flerniv{\aa}systemet",
abstract = "Artikeln unders{\"o}ker de svenska kommunernas konstitutionella roll i f{\"o}rh{\aa}llande till EU-r{\"a}tten. Ramen f{\"o}r unders{\"o}kningen {\"a}r sp{\"a}nningen mellan den monolitiska synen p{\aa} Sverige som en enhetlig medlemsstat och kommunernas grundlagsf{\"a}sta sj{\"a}lvstyrelse. Unders{\"o}kningen uppm{\"a}rksammar de r{\"a}ttsliga strukturerna och hur dessa f{\"o}rh{\aa}ller sig till teorier om flerniv{\aa}styrning (multi-level governance). Artikeln unders{\"o}ker kommunernas roll i EU-lagstiftningen, genomf{\"o}randet av EU-r{\"a}tt i Sverige och kommunernas m{\"o}jligheter att utg{\"o}ra en r{\"a}ttslig motkraft till riksdag och regering. En slutsats {\"a}r att en monolitisk syn p{\aa} staten inte helt f{\aa}ngar kommunernas konstitutionella st{\"a}llning i f{\"o}rh{\aa}llande till EU. Svenska kommuner b{\"o}r d{\"a}rf{\"o}r betraktas som viktiga akt{\"o}rer p{\aa} s{\aa}v{\"a}l politiska som r{\"a}ttsliga arenor p{\aa} den europeiska niv{\aa}n.",
keywords = "Kommuner, Sj{\"a}lvstyrelse, EU-r{\"a}tt, Regionkommitt{\'e}n, EU-law, Municipality, Autonomy, Regional committe",
author = "Henrik Wenander",
year = "2018",
language = "svenska",
pages = "43--59",
journal = "Statsvetenskaplig tidskrift",
issn = "0039-0747",
publisher = "Fahlbeckska stiftelsen",

}