Ung och högerextrem: Ungdomar och den högerextrema miljön i Sverige

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Skriften beskriver hur våldsbejakande högerextremism ser ut i det samtida Sverige. Författaren gör en historisk tillbakablick, belyser internationella kopplingar, symboler och idéer. Inom nationalistiska ideologier har det länge funnits idealbilder om hur män och kvinnor ska vara. Kärnfamiljens betydelse betonas och att uppfostra nationens barn har betraktats som viktigt för att nationen ska överleva. Översikten beskriver också hur högerextrema krafter utnyttjat internet och analyserar, ur ett genusperspektiv, varför unga, och då speciellt unga män, attraheras av högerextremism.

Detaljer

Författare
Externa organisationer
  • Swedish Agency for Youth and Civil Society
  • University of Helsinki
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Genusstudier
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Nyckelord

  • unga, radikalisering, högerextremism
Originalspråksvenska
FörlagMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
UppdragsgivareSwedish Agency for Youth and Civil Society
Antal sidor39
StatusPublished - 2016 sep 30
PublikationskategoriPopulärvetenskap
Externt publiceradJa