United Agents: Community of Practice within Border Policing in the Baltic Sea Area

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

De senaste årens fokus på säkerhetsrisker i samhället har gett upphov till olika former av polisarbete, såsom gränsöverskridande och underrättelsebaserat polisarbete. Den här studien uppmärksammar ett samverkansprojekt mellan gränsmyndigheter i Östersjöområdet som pågick mellan 2014 och 2015. Projektet fick namnet Turnstone och involverade underrättelsepoliser, gränspoliser och kustbevakare från Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Syftet med projektet var att förhindra och öka kunskapen om gränsöverskridande brottslighet och migrationsströmmar i Östersjöområdet, samt att förbättra samverkan mellan polis och gränsmyndigheter i regionen. Studien baseras på intervjuer och observationer under projektets aktiviteter. Forskaren lägger fokus på gemenskapspraktik (community of practice) och uppmärksammar de gemenskapsbyggande processer som pågick under projektet.

I studien beskrivs gemensamma aktiviteter som anordnades under projektens gång, så kallade power weeks. Under dessa veckor träffades ett antal deltagare från de olika myndigheterna för att arbeta med pågående fall och för att dela information om gränsöverskridande brottslighet. Utöver dessa arbetsveckor anordnades formella möten i samband med projektet. Intervjuade projektdeltagare hävdade att internationell samverkan och förtroende mellan samverkande gränspoliser endast var möjligt om deltagarna kunde mötas, lära känna varandra och arbeta tillsammans. Att dela underrättelseinformation kräver förtroende och samförstånd mellan samverkande parter, något som är svårt att uppnå genom officiella överenskommelser. Studien illustrerar hur vardagliga interaktioner, samt formella processer och möten skapade en förtroendebaserad samverkansmiljö. Att skapa en gemensam språkrepertoar (såsom uttryck, ord, skämt och berättelser) och att fastställa gemensamma mål var avgörande för deltagarnas identifikation som samverkansgrupp.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • Gränspolissamverkan, gemenskapspraktik, underrättelseinformation, informationsutbyte, gränsöverskridande polisarbete, interaktioner, möten, förtroende, Östersjöområdet, Europa
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2018 okt 26
UtgivningsortLund
Förlag
  • Lund University
Tryckta ISBN978-91-7753-806-6
Elektroniska ISBN978-91-7753-807-3
StatusPublished - 2018
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2018-10-26 Time: 13:15 Place: Kulturens hörsal, Tegnérsplatsen 6, Lund External reviewer(s) Name: Gundhus, Helene O.I. Title: Professor Affiliation: Oslo universitet, Norge ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data