Unstable low-mass planetary systems as drivers of white dwarf pollution

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. Polluting white dwarfs through planetary instability

    Alex Mustill

    Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

    2014/12/192016/12/31

    Projekt: Forskning