Upplevelse av kropp och rörelse hos unga vuxna med autism

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Abstract

Bakgrund
Studier om hur personer med autism upplever kropp och rörelse är få. Annorlunda kroppsliga funktioner och kroppsuppfattning kan påverka individen negativt. Interventioner som är baserade på kroppskännedom och anpassad rörelse skulle kunna stärka individens inre resurser.

Syfte
Att få en djupare förståelse av upplevelserna av kropp och rörelse bland ungdomar/unga vuxna med autism, samt att undersöka hur två fysioterapeutiska instrument kan fånga dessa upplevelser.

Metod
Elva ungdomar/unga vuxna (16-22 år) med autism intervjuades om sina upplevelser av kropp och rörelse. De undersöktes med ett motoriskt test, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, och med kroppskännedomsinstrumentet Body Awareness Scale Movement Quality and Experience. Intervjuerna analyserades deduktivt och integrerades med resultaten från de fysioterapeutiska instrumenten i en mixad metod design.

Resultat
Att uppleva konfliktfyllda känslor från kropp och rörelse ledde till låg förståelse av sig själv. Undersökningsinstrumenten fångade dessa erfarenheter relativt väl, gällande både rörelsekvalité och kvantitet. Positiva upplevelser och bättre rörelsekvalité kunde relateras till att ha tillgång till strategier för välmående i vardagen.

Slutsats
Att kombinera undersökning av både motorisk skicklighet och kroppskännedom var optimalt för att förstå deltagarnas upplevelser. Rörelsekvalité snarare än kvantitet gav mer information om hur väl deltagarna förstod sina kroppar och rörelser. Denna förståelse behövs för att skapa funktionella strategier i vardagen och förbättra välmåendet. Att utreda och behandla för rörelsekvalité och kroppskännedom kan utgöra ett värdefullt utvecklingsområde för Habiliteringen, för att ge personer med autism möjlighet att utveckla sina inre resurser och därigenom utöka möjlighet till delaktighet i samhället.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Habilitering & Hälsa - Västra Götalandsregionen
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sjukgymnastik
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2018 sep 13
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa
EvenemangHabilitering 2018 - Gothenburg, Sverige
Varaktighet: 2018 sep 132018 sep 14

Konferens

KonferensHabilitering 2018
LandSverige
OrtGothenburg
Period2018/09/132018/09/14