Upplevelse av kropp och rörelse hos unga vuxna med autism

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Bibtex

@conference{4f85b956e4954166888ab70249c8ee01,
title = "Upplevelse av kropp och r{\"o}relse hos unga vuxna med autism",
abstract = "Bakgrund Studier om hur personer med autism upplever kropp och r{\"o}relse {\"a}r f{\aa}. Annorlunda kroppsliga funktioner och kroppsuppfattning kan p{\aa}verka individen negativt. Interventioner som {\"a}r baserade p{\aa} kroppsk{\"a}nnedom och anpassad r{\"o}relse skulle kunna st{\"a}rka individens inre resurser.SyfteAtt f{\aa} en djupare f{\"o}rst{\aa}else av upplevelserna av kropp och r{\"o}relse bland ungdomar/unga vuxna med autism, samt att unders{\"o}ka hur tv{\aa} fysioterapeutiska instrument kan f{\aa}nga dessa upplevelser.MetodElva ungdomar/unga vuxna (16-22 {\aa}r) med autism intervjuades om sina upplevelser av kropp och r{\"o}relse. De unders{\"o}ktes med ett motoriskt test, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, och med kroppsk{\"a}nnedomsinstrumentet Body Awareness Scale Movement Quality and Experience. Intervjuerna analyserades deduktivt och integrerades med resultaten fr{\aa}n de fysioterapeutiska instrumenten i en mixad metod design.Resultat Att uppleva konfliktfyllda k{\"a}nslor fr{\aa}n kropp och r{\"o}relse ledde till l{\aa}g f{\"o}rst{\aa}else av sig sj{\"a}lv. Unders{\"o}kningsinstrumenten f{\aa}ngade dessa erfarenheter relativt v{\"a}l, g{\"a}llande b{\aa}de r{\"o}relsekvalit{\'e} och kvantitet. Positiva upplevelser och b{\"a}ttre r{\"o}relsekvalit{\'e} kunde relateras till att ha tillg{\aa}ng till strategier f{\"o}r v{\"a}lm{\aa}ende i vardagen.Slutsats Att kombinera unders{\"o}kning av b{\aa}de motorisk skicklighet och kroppsk{\"a}nnedom var optimalt f{\"o}r att f{\"o}rst{\aa} deltagarnas upplevelser. R{\"o}relsekvalit{\'e} snarare {\"a}n kvantitet gav mer information om hur v{\"a}l deltagarna f{\"o}rstod sina kroppar och r{\"o}relser. Denna f{\"o}rst{\aa}else beh{\"o}vs f{\"o}r att skapa funktionella strategier i vardagen och f{\"o}rb{\"a}ttra v{\"a}lm{\aa}endet. Att utreda och behandla f{\"o}r r{\"o}relsekvalit{\'e} och kroppsk{\"a}nnedom kan utg{\"o}ra ett v{\"a}rdefullt utvecklingsomr{\aa}de f{\"o}r Habiliteringen, f{\"o}r att ge personer med autism m{\"o}jlighet att utveckla sina inre resurser och d{\"a}rigenom ut{\"o}ka m{\"o}jlighet till delaktighet i samh{\"a}llet.",
author = "Ingrid Bertilsson and {Lundvik Gyllensten}, Amanda and Gunvor Gard and Arve Opheim and {Sj{\"o}dahl Hammarlund}, Catharina",
year = "2018",
month = sep,
day = "13",
language = "svenska",
note = "null ; Conference date: 13-09-2018 Through 14-09-2018",

}