Ursäkta, men hur löd klimatfrågan?

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibtex

@inbook{efac60f73efa49ceb48bdf563d15cf77,
title = "Urs{\"a}kta, men hur l{\"o}d klimatfr{\aa}gan?",
abstract = "Klimatomst{\"a}llning ses av m{\aa}nga som en v{\"a}g ut ur den hotande klimatkrisen. Problemet {\"a}r bara att klimatomst{\"a}llning inte {\"a}r ett entydigt begrepp, varf{\"o}r det i klimatdebatten f{\"o}rekommer olika uppfattningar om hur genomgripande samh{\"a}llsf{\"o}r{\"a}ndringar som kr{\"a}vs f{\"o}r att begr{\"a}nsa den globala uppv{\"a}rmningen. Somliga ser en radikal omst{\"a}llning av de ekonomiska och politiska systemen som en n{\"o}dv{\"a}ndighet, medan andra ser stegvisa reformer inom ramarna f{\"o}r den befintliga ordningen som en m{\"o}jlig v{\"a}g fram{\aa}t. Vad detta inneb{\"a}r f{\"o}r klimatpolitiken diskuteras av statsvetarna Sebastian Garczyna Johansson och Roger Hildingsson.",
author = "{Garczyna Johansson}, Sebastian and Roger Hildingsson",
year = "2013",
language = "svenska",
isbn = "978-91-637-2338-4",
pages = "29--44",
editor = "Marianne Hall and Ingela Bj{\"o}rck",
booktitle = "15 nedslag i klimatforskningen: D{\aa}tid Nutid Framtid",
publisher = "Centrum f{\"o}r milj{\"o}- och klimatforskning, Lunds universitet",

}