Ursprungsbetecknande prepositioner efter verbet "få" i norska dialekter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Den preposition som används för att uttrycka ursprung eller upphov i en
konstruktion med verbet ‘få’ i skriftlig norska är prepositionen av. i norska dialekter blir dock även flera andra prepositioner använda för att uttrycka denna relation. Förutom tå, som kan räknas som en variant av av, finner man hos, hjå och med. Den nyligen färdigställda forskningsinfrastrukturen, Nordisk dialektkorpus och Nordisk syntaxdatabas, ger oss en möjlighet att närmare undersöka användningen av de ovannämnda prepositionerna i norska dialekter. Vi finner ett tydligt geografiskt mönster: vid verbet få används prepositionen hos som ursprungsmarkör i norra Norge, prepositionen hjå i
en del dialekter i västra och centrala Norge, prepositionen med i nordvästra Norge, medan av används i de sydligaste delarna av landet. I Trøndelag är variationen stor, och prepositionerna av, tå, med, och även te används. Dessutom visar det sig att det råder olika typer av synkretism mellan uttryck för lokation, ursprung och mål i det norska prepositionssystemet: några av dessa typer har påståtts vara ytterst sällsynta utifrån det typologiska perspektivet,eller till och med icke-belagda i världens språk.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språk och litteratur

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)41-63
TidskriftMaal og minne
Volym2013
Utgåva nummer2
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa