Using sensor-based technology for safety and independence – the experiences of people with dementia and their families

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter