Utan män vågar kvinnor prova – lärdomar av genusseparerad programmeringsundervisning.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Abstract

D-programmet pa LTH har en låg andel kvinnliga sökande, samtidigt som intresset för att lära sig programmera bland kvinnor tycks öka. Det finns exempel på att intresset är överväldigande stort när det anordnas programmeringsundervisning som endast är avsedd för kvinnor. Vilka är
intresserade och varför? Kan detta ge oss förslag på vad LTH kan gora för att öka mångfalden på D-programmet?
Undersökningen gjordes genom att intervjua 19 stycken programmeringsintresserade kvinnliga nybörjare. Bilden som växer fram visar att man inte vill riskera att vara enda nybörjaren och dessutom tillhöra en minoritet med avseende på genus. Resultaten indikerar att vid val av utbildning söker man sig hellre till ett ämne där alla kan antas ha samma förförståelse. För svenska högskolors del hade kanske en jämnare sammansättning kunnat uppnås om fler fick prova på att programmera i ett sammanhang där alla är nybörjare, och genom det inspireras att söka ett utbildningsprogram.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Utbildningsvetenskap
  • Teknik och teknologier
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationLTHs Pedagogiska inspirationskonferens
Undertitel på gästpublikationProceedings 2016
Antal sidor2
StatusPublished - 2016 dec 15
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa
EvenemangLTHs 9:e Pedagogiska Inspirationskonferens - Lund University, Lund, Sverige
Varaktighet: 2016 dec 152016 dec 15
Konferensnummer: 9
http://www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-inspirationskonferens/proceedings-2016/

Konferens

KonferensLTHs 9:e Pedagogiska Inspirationskonferens
LandSverige
OrtLund
Period2016/12/152016/12/15
Internetadress