Utmanad av ondskan: den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Detaljer

Författare
  • Per Höjeberg
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Förlag
  • Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet
Tryckta ISBN978-91-978899-5-7
StatusPublished - 2011
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data