Utmaning eller tillgång? Att undervisa modersmålstalare i språkutbildning på universitetet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

I språkutbildning vid svenska lärosäten finns det vanligtvis ett antal studenter i varje grupp som har det studerade språket som modersmål (L1), även om majoriteten utgörs av studerande som läser språket som främmande språk (L2). I vår studie undersöker vi erfarenheter av att undervisa denna typ av grupp genom semistrukturerade intervjuer med sex universitetslärare i franska, spanska och tyska. Undersökningen visar att lärarna mestadels ser L1-studenterna som en tillgång för gruppen, samtidigt som de är medvetna om risken att dessa blir alltför tongivande. Det framgår också att L1-studenterna, majoriteten med högskolestudier från hemlandet, överlag accepterar att de måste läsa sitt modersmål tillsammans med L2-inlärare för att bli lärare i svensk skola.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Upper Secondary School, Lund
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Utbildningsvetenskap
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Nyckelord

  • Språkinlärning, L1-studenter, L2-inlärare, blandade grupper, heritage students
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)60-77
TidskriftHögre utbildning
Volym9
Utgåva nummer1
StatusPublished - 2019 maj 28
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa