Utmaning eller tillgång? Att undervisa modersmålstalare i språkutbildning på universitetet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bibtex

@article{6bc6259744fe49be9aeff07f2cfdbb34,
title = "Utmaning eller tillg{\aa}ng? Att undervisa modersm{\aa}lstalare i spr{\aa}kutbildning p{\aa} universitetet",
abstract = "I spr{\aa}kutbildning vid svenska l{\"a}ros{\"a}ten finns det vanligtvis ett antal studenter i varje grupp som har det studerade spr{\aa}ket som modersm{\aa}l (L1), {\"a}ven om majoriteten utg{\"o}rs av studerande som l{\"a}ser spr{\aa}ket som fr{\"a}mmande spr{\aa}k (L2). I v{\aa}r studie unders{\"o}ker vi erfarenheter av att undervisa denna typ av grupp genom semistrukturerade intervjuer med sex universitetsl{\"a}rare i franska, spanska och tyska. Unders{\"o}kningen visar att l{\"a}rarna mestadels ser L1-studenterna som en tillg{\aa}ng f{\"o}r gruppen, samtidigt som de {\"a}r medvetna om risken att dessa blir alltf{\"o}r tongivande. Det framg{\aa}r ocks{\aa} att L1-studenterna, majoriteten med h{\"o}gskolestudier fr{\aa}n hemlandet, {\"o}verlag accepterar att de m{\aa}ste l{\"a}sa sitt modersm{\aa}l tillsammans med L2-inl{\"a}rare f{\"o}r att bli l{\"a}rare i svensk skola.",
keywords = "Spr{\aa}kinl{\"a}rning, L1-studenter, L2-inl{\"a}rare, blandade grupper, heritage students",
author = "Ingela Johansson and Gudrun Seiler-Holmer",
year = "2019",
month = "5",
day = "28",
doi = "10.23865/hu.v9.1471",
language = "svenska",
volume = "9",
pages = "60--77",
journal = "H{\"o}gre utbildning",
issn = "2000-7558",
publisher = "Swednet",
number = "1",

}