Utrivning av dammar kan ge rättsliga konsekvenser

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Bibtex

@misc{038bbd8be7634b0dbb92a740c59b0037,
title = "Utrivning av dammar kan ge r{\"a}ttsliga konsekvenser",
abstract = "Sverige st{\aa}r i dagsl{\"a}get inf{\"o}r en st{\"o}rre v{\aa}g av troliga dammutrivningar. Vi vill med denna artikel visa p{\aa} de fastighetsr{\"a}ttsliga konsekvenserna vid utrivningen av dammar, n{\aa}got som inte uppm{\"a}rksammats i den milj{\"o}r{\"a}ttsliga debatten.",
keywords = "Dammar, Milj{\"o}r{\"a}tt, Fastighetsr{\"a}tt",
author = "Fredrik Warnquist and Viktor Falkenstr{\"o}m",
year = "2018",
month = "9",
day = "27",
language = "svenska",
volume = "2018",
pages = "48--49",
journal = "Samh{\"a}llsbyggaren",
issn = "2000-2408",
publisher = "SVR",

}