Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Standard

Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker. / Guldåker, Nicklas; Johansson, Jonas; Arvidsson, Björn; Svegrup, Linn.

Lunds Universitet : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2019. 75 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Harvard

APA

CBE

MLA

Guldåker, Nicklas et al. Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker Lunds Universitet: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 2019.

Vancouver

Author

RIS

TY - BOOK

T1 - Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker

AU - Guldåker, Nicklas

AU - Johansson, Jonas

AU - Arvidsson, Björn

AU - Svegrup, Linn

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - Konsekvenser till följd av stora översvämningar och andra geografiskt utbredda händelser är ett återkommande fenomen världen över. Befolkningstäta områden med sammanflätade nätverk av kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga verksamheter tillhör de mest drabbade. De komplexa beroendena mellan olika former av samhällsviktiga verksamheter kan leda till kaskadeffekter, därkonsekvenserna utifrån exempelvis en översvämning kan sprida sig i flera led och ge lokala, regionala, nationella och till och med globala konsekvenser. För att kunna genomföra ett mer strukturerat och anpassat säkerhetsarbete inom området samhällsviktig verksamhet behöver olika verktyg och metoder kontinuerligt utvecklas. Detta uppdrag är relaterat till dessa utmaningar. Utifrån befintlig forskning samt lokala, regionala och internationella analyser ochpolicyarbeten, har en metodik för att kartlägga, analysera och visualisera direkta och indirekta konsekvenser vid störningar i samhällsviktig verksamhet utvecklats. Metoden har i huvudsak framställts utifrån ett översvämningsscenario med anknytning till översvämningsdirektivets arbetsprocess, men anses vara applicerbar även för andra typer av scenario ochkrishanteringsorienterade arbetsprocesser. Ett ytterligare mål med projektet har varit att presentera ett underlag för viktning/värdering av konsekvenser på samhällsnivå som prioriteringsunderlag för förebyggande åtgärder. I uppdraget har detta mål i huvudsakligen utgått från ansatser och metoder från forsknings- och myndighetsbaserade arbeten. Några av studiens resultat visar på att vissa viktningsansatser fungerar, men endast i specifika sammanhang. Andravisar på svårigheter med att ta fram generella förutsättningar för viktning/värdering av konsekvenser på samhällsnivå. Resultatet av detta uppdrag i form av föreliggande rapport ska förhoppningsvis bidra till en utvecklad risk- och kontinuitetshantering för samhällsviktiga verksamheter i översvämningsdrabbade områden för att kunna vidta hållbara och klimatanpassade åtgärder.

AB - Konsekvenser till följd av stora översvämningar och andra geografiskt utbredda händelser är ett återkommande fenomen världen över. Befolkningstäta områden med sammanflätade nätverk av kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga verksamheter tillhör de mest drabbade. De komplexa beroendena mellan olika former av samhällsviktiga verksamheter kan leda till kaskadeffekter, därkonsekvenserna utifrån exempelvis en översvämning kan sprida sig i flera led och ge lokala, regionala, nationella och till och med globala konsekvenser. För att kunna genomföra ett mer strukturerat och anpassat säkerhetsarbete inom området samhällsviktig verksamhet behöver olika verktyg och metoder kontinuerligt utvecklas. Detta uppdrag är relaterat till dessa utmaningar. Utifrån befintlig forskning samt lokala, regionala och internationella analyser ochpolicyarbeten, har en metodik för att kartlägga, analysera och visualisera direkta och indirekta konsekvenser vid störningar i samhällsviktig verksamhet utvecklats. Metoden har i huvudsak framställts utifrån ett översvämningsscenario med anknytning till översvämningsdirektivets arbetsprocess, men anses vara applicerbar även för andra typer av scenario ochkrishanteringsorienterade arbetsprocesser. Ett ytterligare mål med projektet har varit att presentera ett underlag för viktning/värdering av konsekvenser på samhällsnivå som prioriteringsunderlag för förebyggande åtgärder. I uppdraget har detta mål i huvudsakligen utgått från ansatser och metoder från forsknings- och myndighetsbaserade arbeten. Några av studiens resultat visar på att vissa viktningsansatser fungerar, men endast i specifika sammanhang. Andravisar på svårigheter med att ta fram generella förutsättningar för viktning/värdering av konsekvenser på samhällsnivå. Resultatet av detta uppdrag i form av föreliggande rapport ska förhoppningsvis bidra till en utvecklad risk- och kontinuitetshantering för samhällsviktiga verksamheter i översvämningsdrabbade områden för att kunna vidta hållbara och klimatanpassade åtgärder.

KW - Riskhantering

KW - Samhällsviktig verksamhet

KW - Geografiska informationssystem

KW - Översvämningar

KW - Översvämningsdirektivet

KW - Kontinuitetshantering

KW - Kaskadeffekter

KW - Visualisering

KW - Risk

KW - Sårbarhet

KW - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

KW - Metodutveckling

KW - Riskförebyggande

KW - Konsekvenser

KW - Värdering

UR - https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Utvecklad-riskhantering-for-samhallsviktiga-verksamheter-avseende-oversvamningsrisker/

M3 - Rapport

BT - Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker

PB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CY - Lunds Universitet

ER -