Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Det har varit långt ifrån självklart att kvinnor ska få ägna sig åt högre studier. För hundra år sedan kom t ex medicinska undersökningar som ”visade” att kvinnor som studerade riskerade att bli sterila. I denna bok undersöker Lina Carls hur kvinnors högre studier 1930-1970 beskrivits i samhällsdebatten och i de lokala diskussionerna vid universiteten i Lund och Uppsala. Här finns professorn som föreslog att särskilda kvinnouniversitet skulle inrättas och en rad akademiker som menade att kvinnors syfte med sina högre studier egentligen var att skaffa sig en äkta man. Vidare visar författaren hur positiv särbehandling av män infördes vid antagning till utbildningar under 1940-talet och hur den svenska begåvningsreserven länge ansågs bestå av framförallt manliga elever. En student har av tradition ansetts vara en manlig student. Lina Carls menar att det faktiskt ända fram till 1970 har varit svårt att förena kvinnlighet med studentrollen i en manlig akademisk värld – en problematik som medfört en bild av kvinnliga studenter som antingen våp eller nuckor. Men det har också funnits de som försökt förändra de traditionella kategorierna av manligt och kvinnligt. Inte minst i de så kallade studentromanerna spelade ofta kvinnliga studenter huvudrollen och de kunde vara både begåvade och feminina.

Detaljer

Författare
  • Lina Carls Lindberg
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2004 mar 6
Förlag
  • Nordic Academic Press
Tryckta ISBN91-89116-65-8
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning