Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{a68fbac0e6f14551a9916d8ed2f49ab9,
title = "V{\aa}p eller nucka? Kvinnors h{\"o}gre studier och genusdiskursen 1930-1970",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Det har varit l{\aa}ngt ifr{\aa}n sj{\"a}lvklart att kvinnor ska f{\aa} {\"a}gna sig {\aa}t h{\"o}gre studier. F{\"o}r hundra {\aa}r sedan kom t ex medicinska unders{\"o}kningar som ”visade” att kvinnor som studerade riskerade att bli sterila. I denna bok unders{\"o}ker Lina Carls hur kvinnors h{\"o}gre studier 1930-1970 beskrivits i samh{\"a}llsdebatten och i de lokala diskussionerna vid universiteten i Lund och Uppsala. H{\"a}r finns professorn som f{\"o}reslog att s{\"a}rskilda kvinnouniversitet skulle inr{\"a}ttas och en rad akademiker som menade att kvinnors syfte med sina h{\"o}gre studier egentligen var att skaffa sig en {\"a}kta man. Vidare visar f{\"o}rfattaren hur positiv s{\"a}rbehandling av m{\"a}n inf{\"o}rdes vid antagning till utbildningar under 1940-talet och hur den svenska beg{\aa}vningsreserven l{\"a}nge ans{\aa}gs best{\aa} av framf{\"o}rallt manliga elever. En student har av tradition ansetts vara en manlig student. Lina Carls menar att det faktiskt {\"a}nda fram till 1970 har varit sv{\aa}rt att f{\"o}rena kvinnlighet med studentrollen i en manlig akademisk v{\"a}rld – en problematik som medf{\"o}rt en bild av kvinnliga studenter som antingen v{\aa}p eller nuckor. Men det har ocks{\aa} funnits de som f{\"o}rs{\"o}kt f{\"o}r{\"a}ndra de traditionella kategorierna av manligt och kvinnligt. Inte minst i de s{\aa} kallade studentromanerna spelade ofta kvinnliga studenter huvudrollen och de kunde vara b{\aa}de beg{\aa}vade och feminina.",
keywords = "Contemporary history (since 1914), Gender and Academia, Gender History Female students, University History, Nutidshistoria (fr{\aa}n 1914)",
author = "{Carls Lindberg}, Lina",
note = "Defence details Date: 2004-03-06 Time: 10:15 Place: Sal 3, Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12 A, Lund External reviewer(s) Name: Florin, Christina Title: Professor Affiliation: Stockholms universitet ---",
year = "2004",
language = "svenska",
isbn = "91-89116-65-8",
publisher = "Nordic Academic Press",
school = "Historia",

}