Vad är det att åldras? : en etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Alla människor åldras, och denna avhandling berör äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer?
Avhandlingen visar att det är inte bara kroppen som förändras. Som äldre person måste man också hantera de föreställningar som finns om att vara gammal. Vanligtvis tänker vi på åldrande och ålderdom som detsamma som sjukdom och ohälsa. Det påverkar hur människor ser på att bli äldre och hur man ska leva som pensionär. En annan viktig föreställning är att vi ska vara aktiva och leva hälsosamt för att motverka åldrandet. Men erfarenheten av att åldras handlar också om att möta vardagliga situationer på nytt sätt. Självklara rutiner, ting och platser blir synliga och något som man måste reflektera över. Vardagen blir en måttstock på hur mycket personen har åldrats. Dagliga rutiner och föremål används för att mäta vad man fortfarande klarar av och har stor betydelse för upplevelsen av den egna identiteten, att man kan fortsätta vara sig själv. Att åldras lyfter fram existentiella frågor om identitet och självbild, frågor som formas av kulturella föreställningar, normer och värderingar.
Avhandlingen bygger på intervjuer med kvinnor och män mellan åttio och nittio år och diskuterar hur kulturella föreställningar och normer tillsammans med kroppsliga förändringar formar upplevelsen av åldrande och hög ålder.

Detaljer

Författare
  • Åsa Alftberg
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Kulturstudier

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkWhat Is it to Grow Old? : An Ethnological Study of Ageing, Body and Materiality
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2012 sep 21
Förlag
  • Lunds universitet
Tryckta ISBN978-91-7473-341-9
StatusPublished - 2012
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data