Vad gör ett samhälle bättre? en kritik av inkluderings-/exkluderingsdikotomin

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Bibtex

@misc{551f7b90308f48b4b54e8ad5b130f7c0,
title = "Vad g{\"o}r ett samh{\"a}lle b{\"a}ttre?: en kritik av inkluderings-/exkluderingsdikotomin",
abstract = "Inkludering har kommit att betraktas som ett viktigt egenv{\"a}rde i politiska sammanhang. Inkluderande samh{\"a}llen ses som progressiva och v{\"a}lfungerande. Exkludering och exkluderande praktiker anses d{\"a}remot p{\aa}verka samh{\"a}llet negativt. Men kan det vara s{\aa} att inkludering {\"a}r bra i m{\aa}nga sammanhang men inte i alla? Och {\"a}r m{\"o}jligtvis det som brukar betraktas som inkluderingens motsats, exkludering, i vissa fall mer {\"o}nskv{\"a}rd och ett b{\"a}ttre s{\"a}tt att uppn{\aa} positiva effekter p{\aa}? {\"A}r de tv{\aa} fenomenen kanske mer t{\"a}tt sammanv{\"a}vda {\"a}n vi vanligtvis t{\"a}nker oss?I denna text f{\"o}rsvarar vi tv{\aa} teser: dels att exkludering i vissa fall {\"a}r ett b{\"a}ttre m{\aa}tt p{\aa} framsteg {\"a}n inkludering, dels att de tv{\aa} fenomenen {\"a}r intimt f{\"o}rbundna med varandra. Vi menar att det ofta blir missvisande att anv{\"a}nda en enkel inkluderings-/exkluderingsdikotomi n{\"a}r man unders{\"o}ker politiska och sociala framsteg och att detta {\"a}r ett problem s{\aa}v{\"a}l i forskningen som i den allm{\"a}nna politiska diskussionen. Vi hoppas att v{\aa}r text ska ge en mer nyanserad bild av vad som g{\"o}r ett samh{\"a}lle b{\"a}ttre och mer utvecklat.",
keywords = "Inkludering, exkludering",
author = "Felix, {Cathrine V.} and Dan Egonsson",
year = "2019",
month = "10",
day = "16",
language = "svenska",
pages = "5--20",
journal = "Tidskrift f{\"o}r politisk filosofi",
issn = "1402-2710",
publisher = "Thales",

}