Vad ska vi med föreläsningar till?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Föreläsningen är en märklig undervisningsform. Samtidigt som den är den vanligast förekommande
metoden, är den också den mest föraktade. Det finns gott om högskolepedagogisk
litteratur som förklarar varför föreläsningen är olämplig för att stimulera lärande. Ändå
fortsätter vi föreläsa. Det kan tyckas motsägelsefullt.
Denna reflektion vänder på frågan och letar efter föreläsningens fördelar. Utifrån tre öppet
tillgängliga föreläsningsserier föreslås tre fördelar med föreläsningen som undervisningsform,
fördelar som ofta hamnat i skymundan. De föreslagna fördelarna är: föreläsningar kan genom
goda nytolkningar och omformuleringar underlätta inlärningen, den kan ge grund och struktur
till nya ämnesområden, och den kan introducera studenter till vad som avses med reflektion
på en akademisk nivå.
Slutsatsen är inte att alla föreläsningar nödvändigtvis alltid är motiverade, utan att vi med
rätt kunskap och inställning kan föreläsa bättre. Uppenbarligen är det mycket lätt att föreläsa
på ett sådant sätt att lärande inte främjas. Men det innebär inte att undervisningsmetoden som
sådan är alltigenom oanvändbar. I ljuset av reflektionens tre exempel diskuteras också vad vi
kan göra för att föreläsa bättre och vilka implikationer detta har för lärare involverade i högre
utbildning.

Detaljer

Författare
Externa organisationer
  • Kristianstad University
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)40-50
TidskriftHögre utbildning
StatusPublished - 2017
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa
Externt publiceradJa

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data