Väderradarteknik inom VA-området: Test av metodik

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Under sommaren 2018 gjordes försök med X-bandsteknik på Dalby vattentorn i Lunds kommun – ett pilotprojekt som är det svenska startskottet för användning av väderradar inom VA-området. Rapporten redovisar en litteraturstudie av tekniken. Den jämför uppmätta regndata mellan radaranläggningen och stationära regnmätare, gör en analys av flödes- och bräddmätning i avloppssystem vid några regntillfällen, och ger förslag på praktiska tillämpningar av X-bandstekniken

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Swedish Meteorological and Hydrological Institute
  • VA Syd
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Vattenteknik

Nyckelord

  • X-band väderradar, väderstyrning, varningssystem, nederbördsmätning, C-band väderrada, bräddmätning, flödesmätning
Bidragets titel på inmatningsspråkWeather radar technology within water- and wastewater treatment: Test of methodology
Originalspråksvenska
FörlagSvenskt Vatten AB
Antal sidor78
Volym2019-3
StatusPublished - 2019
PublikationskategoriForskning