Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Abstract

Bärbara datorer och smarta telefoner har kommit att utmana arbetets traditionella gränser och bidragit till nya former att kombinera arbete med övrigt liv. När arbete sker på bekostnad av engagemang i den privata sfären, leder det ofta till upplevelser av stress och rollkon ikter, sk ”spillover”. ”Spillover” är en riskfaktor för hälsa och välbe nnande, men forskningen har ännu luckor för hur denna risk kan hanteras av såväl enskilda individer som organisationer. Detta papper baseras på ett pågående AFA- nansierat forskningsprojekt där det övergripande syftet är att utveckla riktlinjer för hur organisationer kan arbeta för ett hållbart digitalt arbetsliv med särskilt fokus på att kvinnor och män i olika livsfaser ges goda förutsättningar att förena arbete och övrigt liv. I nära samarbete med två globala företag genomförs en explorativ loggboks- och intervjustudie med anställda, anställdas familjer samt chefer och HR om hur de hanterar det digitala arbetslivets utmaningar. Resultaten från projektet förväntas bidra till att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbete inklusive den arbetsmiljö och de arbetsvillkor som chefer normalt inte ser och har kontroll över, det vill säga utanför kontorets väggar och den normala arbetstiden, som ingår i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbets- miljö. I pappret presenteras preliminära resultat från loggboksstudien som genomförs på cirka 40-50 anställda med möjlighet att förlägga delar av sitt arbete utanför arbetsplatsen och utanför normal kontorsarbetstid. Respondenterna ska under en vecka föra en analog loggbok där de anger hur de 1) under normal kontorsarbetstid genomför privatrelaterade uppgifter (exempel- vis talar i telefon med partner/barn eller bokar läkartid) och 2) utanför normal kontorsarbetstid genomför arbetsuppgifter (exempelvis läser och/eller svarar på mail i telefonen, förbereder ett möte i datorn). Loggboken innehåller vilken typ av uppgift som genomförts, med vilka digitala hjälpmedel den genomförts, hur lång tid den tagit, när och var den genomförts, vilka andra personer som varit närvarande i rummet när den genomförts, varför den genomförts och med vilken känsla den genomförts. Loggboksmaterialet analyseras utifrån dimensioner som kön, livs- fas och upplevelser av relationen mellan arbetsliv och privatliv, samt arbetsvillkor och välbefinnande.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Karlstad University
  • Karolinska Institute
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Arbetslivsstudier
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2017
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa
EvenemangForum för arbetslivsforskning (FALF) : Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbygden - the Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sverige
Varaktighet: 2017 jun 132017 jun 15
http://falf2017.se/program/program-och-abstracts/

Konferens

KonferensForum för arbetslivsforskning (FALF)
LandSverige
OrtAlnarp
Period2017/06/132017/06/15
Internetadress