Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Bibtex

@conference{dc634c13f0e24217997c281ca12da587,
title = "V{\"a}gar mot ett h{\aa}llbart digitalt arbetsliv",
abstract = "B{\"a}rbara datorer och smarta telefoner har kommit att utmana arbetets traditionella gr{\"a}nser och bidragit till nya former att kombinera arbete med {\"o}vrigt liv. N{\"a}r arbete sker p{\aa} bekostnad av engagemang i den privata sf{\"a}ren, leder det ofta till upplevelser av stress och rollkon ikter, sk ”spillover”. ”Spillover” {\"a}r en riskfaktor f{\"o}r h{\"a}lsa och v{\"a}lbe nnande, men forskningen har {\"a}nnu luckor f{\"o}r hur denna risk kan hanteras av s{\aa}v{\"a}l enskilda individer som organisationer. Detta papper baseras p{\aa} ett p{\aa}g{\aa}ende AFA- nansierat forskningsprojekt d{\"a}r det {\"o}vergripande syftet {\"a}r att utveckla riktlinjer f{\"o}r hur organisationer kan arbeta f{\"o}r ett h{\aa}llbart digitalt arbetsliv med s{\"a}rskilt fokus p{\aa} att kvinnor och m{\"a}n i olika livsfaser ges goda f{\"o}ruts{\"a}ttningar att f{\"o}rena arbete och {\"o}vrigt liv. I n{\"a}ra samarbete med tv{\aa} globala f{\"o}retag genomf{\"o}rs en explorativ loggboks- och intervjustudie med anst{\"a}llda, anst{\"a}lldas familjer samt chefer och HR om hur de hanterar det digitala arbetslivets utmaningar. Resultaten fr{\aa}n projektet f{\"o}rv{\"a}ntas bidra till att f{\"o}rb{\"a}ttra det systematiska arbetsmilj{\"o}arbete inklusive den arbetsmilj{\"o} och de arbetsvillkor som chefer normalt inte ser och har kontroll {\"o}ver, det vill s{\"a}ga utanf{\"o}r kontorets v{\"a}ggar och den normala arbetstiden, som ing{\aa}r i Arbetsmilj{\"o}verkets nya f{\"o}reskrift om organisatorisk och social arbets- milj{\"o}. I pappret presenteras prelimin{\"a}ra resultat fr{\aa}n loggboksstudien som genomf{\"o}rs p{\aa} cirka 40-50 anst{\"a}llda med m{\"o}jlighet att f{\"o}rl{\"a}gga delar av sitt arbete utanf{\"o}r arbetsplatsen och utanf{\"o}r normal kontorsarbetstid. Respondenterna ska under en vecka f{\"o}ra en analog loggbok d{\"a}r de anger hur de 1) under normal kontorsarbetstid genomf{\"o}r privatrelaterade uppgifter (exempel- vis talar i telefon med partner/barn eller bokar l{\"a}kartid) och 2) utanf{\"o}r normal kontorsarbetstid genomf{\"o}r arbetsuppgifter (exempelvis l{\"a}ser och/eller svarar p{\aa} mail i telefonen, f{\"o}rbereder ett m{\"o}te i datorn). Loggboken inneh{\aa}ller vilken typ av uppgift som genomf{\"o}rts, med vilka digitala hj{\"a}lpmedel den genomf{\"o}rts, hur l{\aa}ng tid den tagit, n{\"a}r och var den genomf{\"o}rts, vilka andra personer som varit n{\"a}rvarande i rummet n{\"a}r den genomf{\"o}rts, varf{\"o}r den genomf{\"o}rts och med vilken k{\"a}nsla den genomf{\"o}rts. Loggboksmaterialet analyseras utifr{\aa}n dimensioner som k{\"o}n, livs- fas och upplevelser av relationen mellan arbetsliv och privatliv, samt arbetsvillkor och v{\"a}lbefinnande.",
author = "Calle Rosengren and Ann Bergman and Kristina Palm",
year = "2017",
language = "svenska",
note = "Forum f{\"o}r arbetslivsforskning (FALF) : Arbetslivets utmaningar i staden och p{\aa} landsbygden ; Conference date: 13-06-2017 Through 15-06-2017",
url = "http://falf2017.se/program/program-och-abstracts/",

}