Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Standard

Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv. / Rosengren, Calle; Bergman, Ann; Palm, Kristina .

2017. Abstract från Forum för arbetslivsforskning (FALF) , Alnarp, Sverige.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Harvard

Rosengren, C, Bergman, A & Palm, K 2017, 'Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv', Forum för arbetslivsforskning (FALF) , Alnarp, Sverige, 2017/06/13 - 2017/06/15.

APA

Rosengren, C., Bergman, A., & Palm, K. (2017). Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv. Abstract från Forum för arbetslivsforskning (FALF) , Alnarp, Sverige.

CBE

Rosengren C, Bergman A, Palm K. 2017. Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv. Abstract från Forum för arbetslivsforskning (FALF) , Alnarp, Sverige.

MLA

Rosengren, Calle, Ann Bergman och Kristina Palm Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv. Forum för arbetslivsforskning (FALF) , 13 jun 2017, Alnarp, Sverige, Konferensabstract, 2017.

Vancouver

Rosengren C, Bergman A, Palm K. Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv. 2017. Abstract från Forum för arbetslivsforskning (FALF) , Alnarp, Sverige.

Author

Rosengren, Calle ; Bergman, Ann ; Palm, Kristina . / Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv. Abstract från Forum för arbetslivsforskning (FALF) , Alnarp, Sverige.

RIS

TY - CONF

T1 - Vägar mot ett hållbart digitalt arbetsliv

AU - Rosengren, Calle

AU - Bergman, Ann

AU - Palm, Kristina

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - Bärbara datorer och smarta telefoner har kommit att utmana arbetets traditionella gränser och bidragit till nya former att kombinera arbete med övrigt liv. När arbete sker på bekostnad av engagemang i den privata sfären, leder det ofta till upplevelser av stress och rollkon ikter, sk ”spillover”. ”Spillover” är en riskfaktor för hälsa och välbe nnande, men forskningen har ännu luckor för hur denna risk kan hanteras av såväl enskilda individer som organisationer. Detta papper baseras på ett pågående AFA- nansierat forskningsprojekt där det övergripande syftet är att utveckla riktlinjer för hur organisationer kan arbeta för ett hållbart digitalt arbetsliv med särskilt fokus på att kvinnor och män i olika livsfaser ges goda förutsättningar att förena arbete och övrigt liv. I nära samarbete med två globala företag genomförs en explorativ loggboks- och intervjustudie med anställda, anställdas familjer samt chefer och HR om hur de hanterar det digitala arbetslivets utmaningar. Resultaten från projektet förväntas bidra till att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbete inklusive den arbetsmiljö och de arbetsvillkor som chefer normalt inte ser och har kontroll över, det vill säga utanför kontorets väggar och den normala arbetstiden, som ingår i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbets- miljö. I pappret presenteras preliminära resultat från loggboksstudien som genomförs på cirka 40-50 anställda med möjlighet att förlägga delar av sitt arbete utanför arbetsplatsen och utanför normal kontorsarbetstid. Respondenterna ska under en vecka föra en analog loggbok där de anger hur de 1) under normal kontorsarbetstid genomför privatrelaterade uppgifter (exempel- vis talar i telefon med partner/barn eller bokar läkartid) och 2) utanför normal kontorsarbetstid genomför arbetsuppgifter (exempelvis läser och/eller svarar på mail i telefonen, förbereder ett möte i datorn). Loggboken innehåller vilken typ av uppgift som genomförts, med vilka digitala hjälpmedel den genomförts, hur lång tid den tagit, när och var den genomförts, vilka andra personer som varit närvarande i rummet när den genomförts, varför den genomförts och med vilken känsla den genomförts. Loggboksmaterialet analyseras utifrån dimensioner som kön, livs- fas och upplevelser av relationen mellan arbetsliv och privatliv, samt arbetsvillkor och välbefinnande.

AB - Bärbara datorer och smarta telefoner har kommit att utmana arbetets traditionella gränser och bidragit till nya former att kombinera arbete med övrigt liv. När arbete sker på bekostnad av engagemang i den privata sfären, leder det ofta till upplevelser av stress och rollkon ikter, sk ”spillover”. ”Spillover” är en riskfaktor för hälsa och välbe nnande, men forskningen har ännu luckor för hur denna risk kan hanteras av såväl enskilda individer som organisationer. Detta papper baseras på ett pågående AFA- nansierat forskningsprojekt där det övergripande syftet är att utveckla riktlinjer för hur organisationer kan arbeta för ett hållbart digitalt arbetsliv med särskilt fokus på att kvinnor och män i olika livsfaser ges goda förutsättningar att förena arbete och övrigt liv. I nära samarbete med två globala företag genomförs en explorativ loggboks- och intervjustudie med anställda, anställdas familjer samt chefer och HR om hur de hanterar det digitala arbetslivets utmaningar. Resultaten från projektet förväntas bidra till att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbete inklusive den arbetsmiljö och de arbetsvillkor som chefer normalt inte ser och har kontroll över, det vill säga utanför kontorets väggar och den normala arbetstiden, som ingår i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbets- miljö. I pappret presenteras preliminära resultat från loggboksstudien som genomförs på cirka 40-50 anställda med möjlighet att förlägga delar av sitt arbete utanför arbetsplatsen och utanför normal kontorsarbetstid. Respondenterna ska under en vecka föra en analog loggbok där de anger hur de 1) under normal kontorsarbetstid genomför privatrelaterade uppgifter (exempel- vis talar i telefon med partner/barn eller bokar läkartid) och 2) utanför normal kontorsarbetstid genomför arbetsuppgifter (exempelvis läser och/eller svarar på mail i telefonen, förbereder ett möte i datorn). Loggboken innehåller vilken typ av uppgift som genomförts, med vilka digitala hjälpmedel den genomförts, hur lång tid den tagit, när och var den genomförts, vilka andra personer som varit närvarande i rummet när den genomförts, varför den genomförts och med vilken känsla den genomförts. Loggboksmaterialet analyseras utifrån dimensioner som kön, livs- fas och upplevelser av relationen mellan arbetsliv och privatliv, samt arbetsvillkor och välbefinnande.

M3 - Konferensabstract

T2 - Forum för arbetslivsforskning (FALF)

Y2 - 13 June 2017 through 15 June 2017

ER -