Vägen till vinnarcirkeln. Travhästen och dess människor mellan sport och spel

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Hur vi förstår och behandlar våra hästar är kulturellt betingat, liksom vilka ändamål man avlar fram dem för. Övergången mellan skilda samhällsformationer innebär inte bara nya levnadsomständigheter för människor och djur, utan också förändrade sociala förhållningssätt dem emellan. Somliga av djurens tidigare funktioner och användningsområden upphör, samtidigt som nya uppstår istället. I denna avhandling står travsporten i fokus, där hästens mening och funktion ständigt är föremål för omförhandling. Avhandlingens syfte är att undersöka hur travhästen görs, i relation till föreställningar, förväntningar och sportens krav.

Detta görande är både socialt och fysiskt, det vill säga den tar sig uttryck såväl i förståelsen av djuret som i dennas kroppslighet. Processen har sammanfallit med sportens organisering. Då som nu skedde en styrning av vilka djur som fick reproducera sig, när och hur. Avelsarbetet har format travhästar som är såväl snabbare som mer ändamålsenligt byggda än sina föregångare. Kroppsligt och mentalt har de anpassats efter tävlingsformen och de höga hastigheterna. De hästar som idag äntrar travbanorna skiljer sig i fysionomi och rörelsemönster inte bara från äldre tiders travhästar, utan även från exempelvis ridhästar och galoppörer. När syftet med hästhållningen förändrades knöts också nya grupper av människor till verksamheten, såsom exempelvis spelare, professionella tränare och kuskar, vilka var och en på sitt sätt påverkar hur travhästen förstås och görs.

Detaljer

Författare
  • Sara Berglund
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Etnologi

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2007 jan 12
Förlag
  • Gidlunds förlag
Tryckta ISBN978-91-7844-726-8
StatusPublished - 2007
PublikationskategoriForskning