Vägledning för utvärdering av transformativ omställning: – med fokus på energisystemet

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Abstract

Sverige och världen står inför stora samhällsutmaningar, inte minst inom energi- och klimatområdet. För att möta dessa utmaningar och nå målsättningarna i Parisavtalet och Agenda 2030 krävs genomgripande förändringar av dagens samhälle – en utveckling som fordrar transformativa, kunskapsbaserade och samordnade processer för omställning. Rätt utformade och i effektiva kombinationer förväntas forsknings- och styrmedelsinsatser kunna åstadkomma en transformativ omställning av energisystemet. Omställningen förväntas bygga på forskningsinsatser
som leder till ny teknik och ny kunskap, samt olika kombinationer av styrmedel som riktas mot existerande marknadsmisslyckanden. För att försäkra
oss om att kombinationerna av dessa insatser är effektiva och bidrar till en önskad omställning behöver vi även utvärderingsstrategier som genererar kunskap om hur olika forsknings- och styrmedelsinsatser påverkar och bidrar till omställningsarbetet.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • utvärdering, energieffektivisering, styrmedelsutvärdering, forskningsutvärdering
Originalspråksvenska
Antal sidor14
ISBN (elektroniskt)978-91-87357-44-2
StatusPublished - 2019
PublikationskategoriPopulärvetenskap

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data