Validating the existence of the supercraton Vaalbara in the Mesoarchaean to Palaeoproterozoic

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Det är allmänt känt att kontinenter under Jordens historia har separerat och kolliderat i ett cykliskt förlopp vilket har lett till existensen av större landmassor, superkontinenter eller superkratoner under vissa tidsperioder. En av de tidigaste föreslagna superkratonerna är Vaalbara, som sedan 1960-talet har ansetts bestå av Kaapvaalkratonen i södra Afrika och Pilbarakratonen i västra Australien. I denna avhandling har jag testat validiteten av Vaalbara med radiometriska och paleomagnetiska studier av magmatiska, mantelderiverade bergarter. Många tidigare studier har visat på geologiska likheter i arkeisk till proterozoisk berggrund, som Kaapvaal och Pilbara domineras av. Dessa inkluderar både vulkaniska och sedimentära bergarter, såsom återfinns i Fortescue- and Hammersleybassängerna i Pilbara och motsvarande bergarter Ventersdorp- och Transvaalbassängerna i Kaapvaal. Några exakta överenstämmelser av åldrar för basiska bergarter har hittills inte kunnat påvisas. I detta doktorandprojekt har jag med nya åldersbestämningar försökt identifiera möjliga matchningar genom undersökningar av regionala diabasgångsvärmar, och även utfört paleomagnetiska studier på vissa av de bergarter som åldersbestämts. Den generella slutsatsen är att de nya resultaten utgör ringa stöd för att Kaapvaal- och Pilbarakratonerna var i direkt kontakt med varandra under tidsperioden från 2,99 till 1,92 miljarder år sedan. I stället föreslår jag att dessa kratoner under denna tidsperiod ingick en betydligt större kontinent, vilken dessutom inkluderade block från dagens Nordamerika (USA och Kanada), Finland, Ryssland, Ukraina och Indien. Denna slutssats styrks av att samtliga dessa krustala block delar många geologiska, geokronologiska och paleomagnetiska likheter under denna tidsperiod. Detta stödjer hypotesen om att två landmassor existerade från arkeikum till första delen av paleoproterozoikum, där Kaapvaal och Pilbara utgjorde delar av en av dessa, vilken jag valt att kalla “Supervaalbara”.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Naturvetenskap

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2017 sep 22
UtgivningsortLund
Förlag
  • Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Lithosphere and Biosphere Science
Tryckta ISBN978-91-87847-32-5
Elektroniska ISBN 978-91-87847-33-2
StatusSubmitted - 2017 sep
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Evans, D. A. D., Smirnov, A. V. & A. P. Gumsley, 2017 mar 1, I : Australian Journal of Earth Sciences. 64, 2, s. 225-237 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ashley P. Gumsley, Chamberlain, K. R., Bleeker, W., Ulf Söderlund, de Kock, M. O., Larsson, E. R. & Bekker, A., 2017 feb 21, I : Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 114, 8, s. 1811-1816 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Alebouyeh Semami, F., de Kock, M., Ulf Söderlund, Ashley Gumsley, da Silva, R., Beukes, N. & Armstrong, R., 2016 jan 2, I : GFF. 138, 1, s. 164-182 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (6)