Validity and usability of a virtual reality intraocular surgical simulator

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Gråstarrskirurgi är en av de vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige med runt 90 000 operationer utförda varje år. En åldrande befolkning med ökade krav på livskvalitet och god synskärpa har lett till en ökad operationsfrekvens och fler kirurger behöver utbildas. Utbildning av nya gråstarrskirurger sker förutom ett fåtal träningstillfällen på grisar, framförallt på patienter. Utbildning är kostsam och komplikationer är högre för nya kirurger jämfört med erfarna. Inom flygindustrin används simulatorer för utbildning av nya piloter. Piloter måste klara fastställda krav innan de flyger nya plan. Ingen sådan standard finns för blivande gråstarrskirurger.
Kirurgisimulatorer har använts inom andra kirurgiska discipliner för träning och utbildning och rapporter har visat att simulatorträning har förbättrat utfall vid verkliga operationer. Syftet med detta arbete var att utvärdera Eyesi, en simulator för träning av gråstarrskirurgi, och undersöka inlärningskurvor. Dessutom ville vi undersöka om faktorer som stereoseende och en persons kön skulle ha betydelse för hur man presterade i simulatorn.
Vi fann att gråstarrskirurger klarade träningen i simulatorn bättre än icke-kirurger. Analys av inlärningskurvor visade klar förbättring vid träning. En individs stereoseende visade sig korrelera med prestation i simulatorn så att ju bättre stereoseende desto bättre prestation men det var stora individuella variationer. Vi såg ingen skillnad i prestation mellan män och kvinnor. Simulatorbaserad träning av gråstarrskirurgi har en potential att flytta den första delen av inlärning ut ur operationsrummet.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Klinisk medicin

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2013 maj 17
Förlag
  • Department of Clinical Sciences, Lund University
Tryckta ISBN978-91-87449-18-5
StatusPublished - 2013
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Madeleine Selvander & Peter Åsman, 2012, I : Acta Ophthalmologica. 90, s. 412-417

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)