Vardagstingens visuella brus : mediala aspekter på teknologi- och designhistoria

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

I artikeln prövar jag att betrakta design och teknologi, särskilt äldre sådan, i ett medieperspektiv, som delar av och i samverkan med ett större spektrum av mediala perspektiv. Med utgångspunkt i 1800-talets interiörer och interiörföremål presenterar jag och diskuterar designobjekt och teknologiska föremål som delar av interiörernas medierade uttrycksspråk, med syftet att betona de mer språkliga och betydelsemässiga nivåerna hos dessa. Detta innebär en stark tonvikt vid objektens verklighetsskapande roll i betraktarens symboliska upplevelseuniversum.
Vidare får ett medialt teoretiskt perspektiv på de formgivna föremålen konsekvensen att de sakliga och praktiska bruks- och redskapsnivåerna på ett tydligare sätt framträder som inblandade i och jämställda med de symboliska betydelsenivåerna hos de samma föremålen, vilket ger avsevärda fördelar då detta bättre motsvarar föremålens mångdimensionella roll i praktiken, än resultatet av de ofta strikt differentierade analysmodeller (praktiskt funktionella, symboliska, estetiska etc.) som traditionellt använts. Avslutningsvis vill jag även beröra ornamentikens och teknologins gemensamma bas – betraktade som medier.

Detaljer

Författare
  • Torsten Weimarck
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Konstvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationMediernas kulturhistoria
RedaktörerSolveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars
FörlagStatens ljud- och bildarkiv
Sidor193-205
VolymMediehistoriskt arkiv, 1654-6601 ; 8
ISBN (tryckt)978-9-88468-03-1
StatusPublished - 2008
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej

Publikationsserier

Namn
VolymMediehistoriskt arkiv, 1654-6601 ; 8

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Jülich, S. (red.), Lundell, P. (red.) & Snickars, P. (red.), 2008, Statens ljud- och bildarkiv. 375 s. (Mediehistoriskt arkiv; vol. 8)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (1)