Varför säger Herren så? Profeterna, kontexterna, retoriken. En jämförelse mellan Amos och Malaki

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Profeterna legitimerar i regel sitt budskap genom att inleda med den s k budbärarformeln: Så säger Herren. Därmed menar de att Herren talar genom dem. De utgör endast hand stämma. De budskap, som framförs under de knappt 400 år som Gamla testamentets skriftprofeter verkar, är emellertid oerhört mångformiga. Och detta gäller inte bara innehållet utan också utformning, språklig dräkt och växelspel mellan budbärare och budskapsmottagare. Från flera olika utgångspunkter kan man därför fråga sig: Varför säger Herren så? I avhandlingen söker författaren klarlägga budskapets kontextuella förutsättningar och på vilka sätt de synes ha påverkat uttryckssätten och de attityder, som därigenom blir tydliga. En orientering ges dels om profetismen och det profetiska budskapet, dels om den klassiska retoriken och om retorisk analys. Huvuddelen av avhandlingen ägnas åt att jämföra den första skriftprofeten, Amos, med en av de sista, Malaki, bl a genom en retorisk analys av deras direkta tilltal. Genom analysen påvisas ett tydligt samband mellan profeternas respektive retorik och de kontextuella förutsättningarna. Efter måttet av sin förmåga var profeterna var och en på sitt sätt Herrens tjänare. Men de var i denna sin tjänst också barn av sin tid. Häri ligger förmodligen svaret på frågan Varför säger Herren så?

Detaljer

Författare
  • Stig Fred
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Religionsvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2003 nov 15
Förlag
  • Stig Fred, Smålandsgatan 18, SE-252 76 Helsingborg,
Tryckta ISBN91-628-5692-8
StatusPublished - 2003
PublikationskategoriForskning