Världens jämlikaste land?

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Bibtex

@book{1e50f768dbb74629990e1848e45db2ab,
title = "V{\"a}rldens j{\"a}mlikaste land?",
abstract = "UNDER 1900-TALET blev Sverige v{\"a}rldens j{\"a}mlikaste land. Inkomstf{\"o}rdelningen var j{\"a}mn, klassresorna m{\aa}nga och det politiska deltagandet stort och relativt j{\"a}mnt f{\"o}rdelat i befolkningen. Sverige var ett f{\"o}reg{\aa}ngsland som debatterades {\"o}ver hela v{\"a}rlden som en f{\"o}rebild eller ett skr{\"a}ckexempel. Men hur kom det sig att just Sverige blev s{\aa} j{\"a}mlikt? Akademiker, debatt{\"o}rer och politiker {\"o}ver hela den politiska skalan har velat se den svenska j{\"a}mlikheten som ett nationellt s{\"a}rdrag med djupa r{\"o}tter i det gamla bondesamh{\"a}llet. Men s{\aa} h{\"a}nde n{\aa}got. N{\"a}r Sverige nu i rasande fart sedan 1980-talet g{\aa}r mot {\"o}kad oj{\"a}mlikhet och halkar efter j{\"a}mf{\"o}rbara l{\"a}nder kan det vara dags att fr{\aa}ga sig: St{\"a}mmer den h{\"a}r bilden?I V{\"a}rldens j{\"a}mlikaste land? ger ekonomi-historikern Erik Bengtsson en annan bild av Sveriges utveckling sedan 1700-talet och landets ekonomiska, sociala och politiska s{\"a}rdrag. Fram tr{\"a}der ett ovanligt oj{\"a}mlikt land d{\"a}r {\"o}verheten l{\"a}ngre {\"a}n i j{\"a}mf{\"o}rbara l{\"a}nder stod emot folkets krav p{\aa} f{\"o}r{\"a}ndring. 1900-talets j{\"a}mlikhet och stora uppslutning bakom v{\"a}lf{\"a}rdsstaten skapades ist{\"a}llet av en bred koalition mellan de folkr{\"o}relser som v{\"a}xte fram fr{\aa}n 1870-talet och fram{\aa}t i opposition till oj{\"a}mlikhetens konservativa f{\"o}rsvarare. Samh{\"a}llet de skapade var n{\aa}gonting nytt och ett tydligt brott med det gamla Sverige.",
author = "Erik Bengtsson",
year = "2020",
month = sep,
day = "7",
language = "svenska",
isbn = "9789179243371",
publisher = "Arkiv f{\"o}rlag",
address = "Sverige",

}