Växande avgiftsskillnader i a-kassan - och utvecklingen därefter

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Sedan den borgerliga alliansregeringen från januari 2007 förändrade arbetslöshetsförsäkringens finansiering har flera omständigheter medverkat till att avgifterna till a-kassorna blivit alltmer differentierade. Medan samtliga a-kassor från januari 2007 fick en kraftigt höjd medlemsavgift har den tydliga koppling mellan avgift och arbetslöshetsnivå som regeringen införde från juli 2008 tillsammans med den olikartade utvecklingen av arbetslösheten hos olika sektorer, branscher och personalkategorier under den djupa lågkonjunkturen 2008-09 resulterat i snabbt växande skillnader mellan olika a-kassors avgifter. Genom att Sverige har världens mest klassuppdelade fackliga struktur och därmed också starkt socialt segregerade a-kassor har följden blivit en tydlig social eller klassmässig polarisering av a-kasseavgifterna, där akademiker och vissa andra tjänstemannagrupper betalar minst medan LO-grupperna i allmänhet har de högsta avgifterna. Vidare är avgifterna i regel lägre i a-kassor dominerade av offentliganställda än i kassor med huvudsakligen privatanställda medlemmar. I detta paper diskuteras också alliansregeringens avsikter med arbetslöshetsförsäkringens förändrade finansieringsmodell och då inte minst vad gäller lönebildningen. Bland frågeställningarna märks om de starkt varierande a-kasseavgifterna påverkade avtalsrörelsen 2010. Även a-kasseavgifternas betydelse för det fackliga medlemsraset under 2007 och 2008 uppmärksammas (se vidare artikel i Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 2 2009). I rapportens nya upplaga (2014) berörs även utvecklingen efter 1 januari 2014 då systemet med differentierade a-kasseavgifter avskaffades.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagDepartment of Sociology, Lund University
Antal sidor94
Volym2014:1 (ny upplaga)
ISBN (tryckt)91-7267-307-9
StatusPublished - 2010
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnStudies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports
Volym2014:1 (ny upplaga)

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Anders Kjellberg, 2014 jun 24, Dagens Arbete.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Anders Kjellberg, 2010, Department of Sociology, Lund University. 70 s. (Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports; vol. 2010:1 (2013:1))

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Anders Kjellberg, 2009 mar 13, OBS Kultur och idédebatt, Sveriges Radio P1. Program 9760. Produktionsnummer 5234-09-1115, s. 2-3.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (6)

Related projects

Anders Kjellberg

2006/01/012011/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)

Anders Kjellberg (Mottagare), 2015 nov 11

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Visa alla (1)