Ventilation of the Paranasal Sinuses. A study using the 133-Xenon Washout Technique

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Undersökning av bihåleventilation med 133-xenon washout teknik och gammakamera med tomografi, gör det möjligt att mäta ventilationen även i de djupa bihålorna som bakre ethmoidalsinus och sphenoidalsinus. Mätningar visar reproducerbara resultat hos friska försökspersoner där normala variationer i näsandningsmotstånd och kroppsläge ej påverkar mätresultaten. Bihåleventilationen hos patienter med näspolypos är nedsatt jämfört med bihålefriska individer. Modellförsök visar att ostiediametern är den viktigaste faktorn för variationer i halveringstid av 133-xenon washout från bihålorna. Bihåleventilationen mätt med 133-xenon washoutteknik förbättrades efter FESS (bihålekirurgi med endoscopisk teknik) och kan vara en värdefull teknik för objektiv värdering av bihåleventilation före och efter FESS.

Detaljer

Författare
  • Bo Paulsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Oto-rino-laryngologi

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 mar 21
Förlag
  • Bo Paulsson, Dept. of Otorhinolaryngology Helsingborg Hospital Se-251 87 Helsingborg Sweden,
Tryckta ISBN91-628-5116-0
StatusPublished - 2002
PublikationskategoriForskning