"Vi har redan tillräckligt med judar här”: tonsättaren Hans Holewa och exilens dubbelhet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abstract

Tonsättaren, radiomedarbetaren och musikern Hans Holewa (1905–1991) anlände till Sverige 1937 som landsflyktig undan den tilltagande antisemitismen i Wien, drygt ett halvår innan Österrike annekterades av Nazityskland. Som invandrad radikal tonsättare med den så kallade tolvtonstekniken som utgångspunkt, med judiskt påbrå och med engagemang inom vänsterrörelsen kom Holewas svenska exiltillvaro utgöra ett spänningsfält med många dimensioner. Följande artikel tar utgångspunkt i två aspekter kopplade till Holewas exiltillvaro, dels Holewa som representant för en radikal musikestetik, dels hans relation till det judiska. Framställningen kretsar kring frågor om hur Holewa mottogs i det svenska musiklivet i relation till hans estetiska förhållningssätt och hur hans situation kan förstås med utgångspunkt i termen ”exilens dubbelhet”. En tredje frågeställning berör vilken betydelse den judiska kulturen hade för hans exiltillvaro och tonsättarskap.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Historia

Nyckelord

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)4-23
Antal sidor19
TidskriftNordisk Judaistik - Scandinavian Jewish Studies
Volym27
Utgåva nummer1
StatusPublished - 2016 jun 27
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördJa