Vid vägs ände lurar den pedagogiska roboten

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Bibtex

@misc{dde940cf9c6c48d28ca2ab86c51f2e07,
title = "Vid v{\"a}gs {\"a}nde lurar den pedagogiska roboten",
abstract = "Utbildning har f{\"o}rmodligen aldrig haft en mer upph{\"o}jd st{\"a}llning {\"a}n under de senaste decennierna. Samtidigt befinner sig skolan, eller snarare skolinstitutionen, i kris. Krisen har medf{\"o}rt att l{\"a}rarna mer definieras som en del av problemet {\"a}n av l{\"o}sningen. F{\"o}rs{\"o}ken att styra l{\"a}raren i riktning mot en ”maktens l{\"a}rare”, en anst{\"a}lld som lojalt g{\"o}r det uppdragsgivaren vill, har d{\"a}rf{\"o}r ocks{\aa} st{\aa}tt h{\"o}gt p{\aa} dagordningen. Samtidigt anses l{\"a}rarens makt vara en nyckelfaktor. N{\"a}rmare best{\"a}mt f{\"o}rv{\"a}ntas dagens l{\"a}rare utveckla ett ledarskap som g{\"o}r att det g{\aa}r att hantera de speciella problem som uppst{\aa}r i en skola d{\"a}r eleverna ytterst befinner sig av tv{\aa}ng men trots det f{\"o}rv{\"a}ntas l{\"a}ra.",
keywords = "utbildningsvetenskap, m{\aa}lstyrning, sociologi, sociology, educational sciences, avf{\"o}rtrollning, ledarskap, makt, l{\"a}rare",
author = "Anders Persson",
year = "2008",
language = "svenska",
pages = "54--57",
journal = "Pedagogiska Magasinet",
issn = "1401-3320",
publisher = "L{\"a}rarf{\"o}rbundet",

}