Vilka egenskaper hos elcykeln attraherar dess användare och hur kan denna kunskap användas för en ökad spridning?

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{920e8f2cc4ce42c7aec204111518fe7d,
title = "Vilka egenskaper hos elcykeln attraherar dess anv{\"a}ndare och hur kan denna kunskap anv{\"a}ndas f{\"o}r en {\"o}kad spridning?",
abstract = "I flera andra europeiska l{\"a}nder har antalet elektriska cyklar {\"o}kat kraftigt de senaste {\aa}ren. En liknande {\"o}kning f{\"o}rv{\"a}ntas ocks{\aa} i Sverige. Hittills har kunskapen om attityder hos elcyklister i Sverige varit begr{\"a}nsade. Denna studie best{\aa}r av intervjuer med 39 personer fr{\aa}n hela Sverige f{\"o}r att f{\aa} en b{\"a}ttre f{\"o}rst{\aa}else f{\"o}r varf{\"o}r de har valt att cykla en elcykel, och vad de tror kan g{\"o}ras f{\"o}r att f{\aa} fler m{\"a}nniskor att v{\"a}lja elcykel. Dessutom genomf{\"o}rdes en webbenk{\"a}t med 41 kommuner f{\"o}r att se hur f{\"o}rberedda de {\"a}r p{\aa} en {\"o}kning av elcyklar. Resultatet av intervjustudien pekar p{\aa} att de som inledningsvis kan g{\aa} f{\"o}re och g{\"o}ra elcykling mer popul{\"a}rt {\"a}r m{\"a}nniskor som {\"a}lskar att cykla. Elcyklisterna i studien lyfte fram hur roligt de tyckte det var att cykla elcykel. De uppskattade att det var ett snabbt och smidigt transportmedel, samtidigt som de fick b{\"a}ttre kondition och gjorde en insats f{\"o}r milj{\"o}n. En avg{\"o}rande f{\"o}ruts{\"a}ttning f{\"o}r att kunna cykla elcykel var sammanh{\"a}ngande cykelv{\"a}gar utan oj{\"a}mnheter och tv{\"a}ra kurvor som inte delades med l{\aa}ngsammare cyklister och g{\aa}ende. M{\aa}nga valde av den anledningen att cykla p{\aa} bilv{\"a}gen i st{\"a}llet. B{\"a}ttre parkeringar n{\"a}mndes ocks{\aa}, framf{\"o}r allt cykelst{\"a}ll d{\"a}r ramen kunde l{\aa}sas fast. Av webbenk{\"a}tens resultat gick det ocks{\aa} att se att kommunerna genomg{\aa}ende hade h{\"o}ga ambitioner f{\"o}r att f{\"o}rb{\"a}ttra infrastrukturen f{\"o}r cyklar, men det gick inte att l{\"a}sa ut hur l{\aa}ngt det arbetet hade kommit. Ungef{\"a}r h{\"a}lften av kommunerna i studien hade haft kampanjer f{\"o}r att {\"o}ka elcykling. Slutsatsen av studien {\"a}r att det kr{\"a}vs en kombination av insatser f{\"o}r att n{\aa} en {\"o}kad anv{\"a}ndning av elcyklar, och att det allra viktigaste {\"a}r att f{\"o}rb{\"a}ttra cykelv{\"a}gn{\"a}tet. En l{\"o}sning som f{\"o}resl{\aa}s {\"a}r en breddning av v{\"a}grenen till avgr{\"a}nsade cykelf{\"a}lt p{\aa} bilv{\"a}gar.",
keywords = "kampanjer, attityder, cykelf{\"a}lt, elcyklar, cykelv{\"a}gar, elcyklar, kampanjer, attityder, cykelf{\"a}lt, cykelv{\"a}g",
author = "Nina Nordh and Lyonel Aguilar and {\AA}se Svensson and {Winslott Hiselius}, Lena",
year = "2015",
language = "svenska",
volume = "Bulletin 297",
series = "Bulletin 297 / 3000",
publisher = "Lunds universitet, LTH, instutionen f{\"o}r teknik och samh{\"a}lle, trafik och v{\"a}g",

}