Virkningene av voldsoffererstatning: FoU-prosjekt på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Standard

Virkningene av voldsoffererstatning : FoU-prosjekt på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. / Dahlstrand, Karl (Medarbetare); Viblemo, Tor Egil (redaktör).

Olso : Justis- og beredskapsdepartementet, Olso Norge, 2019. 50 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Harvard

APA

CBE

Dahlstrand K, Viblemo TE, red. 2019. Virkningene av voldsoffererstatning: FoU-prosjekt på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Olso: Justis- og beredskapsdepartementet, Olso Norge. 50 s.

MLA

Dahlstrand, Karl och Tor Egil Viblemo, red. Virkningene av voldsoffererstatning: FoU-prosjekt på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet Olso: Justis- og beredskapsdepartementet, Olso Norge. 2019.

Vancouver

Dahlstrand K, Viblemo TE, (ed.). Virkningene av voldsoffererstatning: FoU-prosjekt på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Olso: Justis- og beredskapsdepartementet, Olso Norge, 2019. 50 s.

Author

Dahlstrand, Karl ; Viblemo, Tor Egil (redaktör). / Virkningene av voldsoffererstatning : FoU-prosjekt på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Olso : Justis- og beredskapsdepartementet, Olso Norge, 2019. 50 s.

RIS

TY - BOOK

T1 - Virkningene av voldsoffererstatning

T2 - FoU-prosjekt på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet

A2 - Dahlstrand, Karl

A2 - Viblemo, Tor Egil

N1 - Dahlstrand, K. (2012): Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer, Doktorgradsavhandling, Lund: Lund Universitet. Diesen, C. (2011): Terapeutisk juridik, (1. oppl.) Malmø: Liber. Englebrecht, C. M. (2011): «The struggle for ‘ownership of conflict’: An exploration of victim participation and voice in the criminal justice system», Criminal Justice Review, 36(12), s. 129-151. Feldthusen, B., Hankivsky, O., og Greaves, L. (2000) «Therapeutic Consequences of Civil Actions for damages and Compensation Claims by Victims of Sexual Abuse» Canadian Journal of Woman and Law, 12: 66-116 Friberg, S. 2010: Kränkningsersättning. Skadestånd för kränkning genom brott, Uppsala: Iustus forlag. Lernestedt, C. & Tham, H. (red.) (2011): Brottsoffret och kriminalpolitiken, Stockholm: Norstedts juridik. Nilsen, L., Å. Langballe og G. Dyb (2016): «Men hva er det egentlig ment for?»: Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, NKVTS rapport 2/2016. NOU 2016: 9 (2016): Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning, Oslo: Justis og beredskapsdepartementet. Schultz, M. (2008): Kränkning: studier i skadeståndsrättslig argumentation, Stockholm: Jure. Shapland, J. (1984): «Victims, the criminal justice system and compensation», British Journal of Criminology, 24 (2), s. 131-149. Smith, O. og Galey, J. (2018). «Supporting Rape Survivors Through the Criminal Injuries Compensation Scheme: An Exploraton of English and Welsh Independent Sexual Violence Advisors Experience». Violence Against Woman 24(9): 1091-1109.

PY - 2019/11/7

Y1 - 2019/11/7

N2 - Rapporten er utarbeidet i forbindelse med FoU-prosjektet «Virkningene av voldsoffererstatning». Prosjektet har hatt som formål å gi økt kunnskap om virkninger, i betydning av bruker- og samfunnseffektene av voldsoffererstatningen.Oppdraget er gjennomført av Oxford Research. Prosjektleder har vært sjefanalytiker Tor Egil Viblemo ved Oxford Research og prosjektdeltakerne har vært Vegard Solhjem Knutsen, Kristin Stanwick Bårnås og Morten Grønås Werring. I arbeidet har vi hatt med oss Karl Dahlstrand, lektor i rettsosiologi ved Rettssosiologisk institutt ved Lund universitet, i en rådgivende rolle. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært seniorrådgiver Christer Holtet Dahlin. Vi takker alle som har bidratt med sine perspektiver gjennom intervjuer. Særlig rettes en takk til mottakere av voldsoffererstatning som har delt sine opplevelser. Videre er vi svært takknemlig for den hjelpen vi har fått fra Kontoret for voldsoffererstatning med å rekruttere informanter. Vi takker også Justis- og beredskapsdepartementet for oppdraget, og for et godt samarbeid. Konklusjoner og vurderinger står fullt og helt for Oxford Researchs egen regning. Rapporten er resultatet av et FoU-prosjekt om virkningen av voldsoffererstatning, som er gjennomført på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektets målsetting har vært å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere endringer i voldsoffererstatningsordningen, i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 9 Rettferdig og forutsigbar - voldsskadeerstatning. FoU-prosjektet er en kvalitativ analyse av virkningene av voldsoffererstatning med fokus på brukerog samfunnseffekter. I prosjektet er det gjennomført kvalitative intervjuer med personer som har mottatt voldsoffererstatning, psykologer som behandler traumer hos personer utsatt for voldshandlinger, bistandsadvokater, samt samtaler med eksperter på området. Intervjuene med mottakere av voldsoffererstatning utgjør den primære datakilden, og hovedvekten av datamaterialet som presenteres bygger på intervjuer med erstatningsmottakere.

AB - Rapporten er utarbeidet i forbindelse med FoU-prosjektet «Virkningene av voldsoffererstatning». Prosjektet har hatt som formål å gi økt kunnskap om virkninger, i betydning av bruker- og samfunnseffektene av voldsoffererstatningen.Oppdraget er gjennomført av Oxford Research. Prosjektleder har vært sjefanalytiker Tor Egil Viblemo ved Oxford Research og prosjektdeltakerne har vært Vegard Solhjem Knutsen, Kristin Stanwick Bårnås og Morten Grønås Werring. I arbeidet har vi hatt med oss Karl Dahlstrand, lektor i rettsosiologi ved Rettssosiologisk institutt ved Lund universitet, i en rådgivende rolle. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært seniorrådgiver Christer Holtet Dahlin. Vi takker alle som har bidratt med sine perspektiver gjennom intervjuer. Særlig rettes en takk til mottakere av voldsoffererstatning som har delt sine opplevelser. Videre er vi svært takknemlig for den hjelpen vi har fått fra Kontoret for voldsoffererstatning med å rekruttere informanter. Vi takker også Justis- og beredskapsdepartementet for oppdraget, og for et godt samarbeid. Konklusjoner og vurderinger står fullt og helt for Oxford Researchs egen regning. Rapporten er resultatet av et FoU-prosjekt om virkningen av voldsoffererstatning, som er gjennomført på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektets målsetting har vært å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere endringer i voldsoffererstatningsordningen, i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 9 Rettferdig og forutsigbar - voldsskadeerstatning. FoU-prosjektet er en kvalitativ analyse av virkningene av voldsoffererstatning med fokus på brukerog samfunnseffekter. I prosjektet er det gjennomført kvalitative intervjuer med personer som har mottatt voldsoffererstatning, psykologer som behandler traumer hos personer utsatt for voldshandlinger, bistandsadvokater, samt samtaler med eksperter på området. Intervjuene med mottakere av voldsoffererstatning utgjør den primære datakilden, og hovedvekten av datamaterialet som presenteres bygger på intervjuer med erstatningsmottakere.

KW - Brottsoffer

KW - Brottsskadeersättning

KW - Kränkning

KW - Normer

KW - Kriminologi

KW - Ersättningsrätt

KW - Skadestånd

KW - Brott

KW - Rättssociologi

KW - intervjuer

KW - Utvärdering

M3 - Rapport

BT - Virkningene av voldsoffererstatning

PB - Justis- og beredskapsdepartementet, Olso Norge

CY - Olso

ER -