Visual influences on vestibular compensation and postural control

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Interaktionen mellan syn- och balanssinne för orienterings- och balansförmåga studerades hos friska försökspersoner, alkoholpåverkade friska försökspersoner och personer med en väldefinierad, ensidig vestibulär skada: translabyrintär vestibulär nervavskärning pga vestibularisschwannom. Balansförmåga i stående studerades med posturografi. Visuo-vestibulär orienteringsförmåga undersöktes med test av subjektiv visuell horisont och vertikal som är ett enkelt test där den testade personen i mörker ska ställa in en svagt lysande linje till upplevd horisont respektive vertikal. Testet har hög samstämmighet med direkta mått på okulär torsion (ögonbottenfoto) och avspeglar därmed, åtminstone delvis, otolitorganens funktion.

Sammanfattningsvis visar avhandlingsarbetet att samspelet mellan syn- och balanssinne och grad av synberoende är viktiga faktorer vid utredning och rehabilitering av patienter med vestibulära skador och balansproblem. För första gången har ett test som avspeglar otolitorganens funktion applicerats på en stor, konsekutiv grupp patienter med väldefinierade ensidiga vestibulära skador. Visuell information kan ge missledande signaler för rumsuppfattning och uppfattning av subjektiv visuell horisont och vertikal. I avhandlingen visas för första gången att subkliniska, ensidiga vestibulära skador och också alkoholberusning kan leda till asymmetrisk påverkan av visuo-spatial förmåga. Fynden tyder på att det är lättare att misstolka visuell information vid vestibulära skador, stigande ålder och alkoholpåverkan och möjligen kan detta bidra till en ökad olycksfallsrisk. God syninformation är viktig för att förebygga fallolyckor och vid rehabilitering av patienter med balansproblem.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Oto-rino-laryngologi

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2007 maj 12
Förlag
  • Department of Otorhinolaryngology, Lund University
Tryckta ISBN978-91-85559-48-0
StatusPublished - 2007
PublikationskategoriForskning