Wallanderland. Film- och litteraturturism i Ystad

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Abstract

Estetisering av platser i syfte att genom affärsutveckling skapa mervärde har blivit en allt viktigare syssla för lokala entreprenörer inom turistbranschen. Genom att ge en plats en särskild aura lockas investerare att investera, människor att bosätta sig där och fler besökare att komma (Löfgren 2005). Turismen kan ses som ett praktiskt tillägnande av litteraturen och filmen, en läsakt som blir fysisk och kroppslig. Rörelsen är dubbel: den verkliga platsen medieras och blir fiktion samtidigt som det fiktiva blir verkligt när turismen går i spåren efter mördare och poliser. Turisten kan i sin egen kropp förnimma hur mördarjakten måste kännas. De här komplicerade relationerna mellan kropp och text, verklighet och fiktion och mellan allvar och lek tycks vara särskilt ägnade att ge energi åt den nya upplevelseindustrin. Filminspelningarna och intresset för Henning Mankells romanfigur Kurt Wallander i Ystad är ett bland flera aktuella exempel på vilka ekonomiska synergieffekter som finns mellan litteratur, film och turism.
Våra skiftande erfarenheter, såväl medierade som mer direkta, spelar stor roll för vår tolkning av platser. Plats skapas genom bruk och genom olika medieerfarenheter som kan få brukaren att reflektera över vilken plats som är ”den rätta” att besöka. En plats kan presenteras, paketeras och marknadsföras på så många sätt. Det är alltså möjligt att se Wallandersatsningarna i termer av hur platser produceras. Sedan kan man fråga sig vilka strategier som är i funktion när en viss plats förvandlas till en sevärdhet eller en plats att uppmärksamma på kartan

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Etnologi
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationDen skandinaviske krimi. Bestseller og blockbuster
RedaktörerGunhild Agger, Anne Marit Waade
StatusPublished - 2010
PublikationskategoriForskning
Peer review utfördNej