Weeping for the res publica: Tears in Roman political culture

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Avhandlingen undersöker betydelsen och funktionen av tårar i romersk politisk kultur under republiken och tidig kejsartid i olika historiska sammanhang, huvudsakligen sorg, tårar och i olika politiska sammanhang där auktoritet, makt och underkastelse utövades eller iscensattes. Detta görs genom studier av hur tårar skildras i olika genrer och författarskap i latinsk och grekisk litteratur. Allmänt kan jag säga att det var acceptabelt att gråta för släktningar, nära vänner och inte minst res publica (det allmänna, den romerska staten). Påfallande ofta är just orsaken (för vem, varför) något som kommer en gråtande romare behöver klargöra för sin publik för att gråten skall framstå som äkta och därmed vara övertalande och effektiv. Lämpligheten och betydelsen av tårar varierade mellan olika litterära och historiska sammanhang, samt variabler såsom kön och status. Exempelvis kunde det vara problematiskt att gråta i sorg för en nära släktning men oproblematiskt att storgråta i rätten. Studien diskuterar även förändring över tid och visar på att kejsartiden ledde till att både uppskattande och restriktiva attityder till gråt. Tårar är en allmänmänsklig företeelse som i den här studien placeras och begripliggörs i ett specifik, romerskt, sammanhang. Som en följd härav belyses såväl det specifikt romerska som det universellt mänskliga.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Antikvetenskap

Nyckelord

  • Antikens och forntidens historia, Antikens Rom , Romersk historia , Romerska riket, Kejsare, Tårar, Sorg, Gråt, känslohistoria, känslostudier, känslodisciplinering, Känslor, Latinsk litteratur, Grekisk litteratur, Antiken, Dygder och Laster, Dygder, Retorik, Historieskrivning, Talekonst, CIcero, Seneca, Tacitus, Livius, Antikens Grekland, Klassisk grekiska, Den romerska republiken, Kejsartid, Latinsk historieskrivning, Grekisk historieskrivning, Antikens historia, Antikens kultur och samhällsiv, Begravningar
Bidragets titel på inmatningsspråkAtt gråta för RES PUBLICA: Tårar i romersk politisk kultur.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
UtgivningsortLund
Tryckta ISBN978-91-88473-77-6
Elektroniska ISBN978-91-88473-78-3
StatusPublished - 2018 apr 6
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data