Yttrande över promemoria U2012/2998/UH: Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer – förslag om dialog mellan regeringen och lärosätet

Forskningsoutput: Working paper

Bibtex

@techreport{2be4f150ab1e42e5bd1fa5027ea054b7,
title = "Yttrande {\"o}ver promemoria U2012/2998/UH: Rekryteringsm{\aa}l f{\"o}r en j{\"a}mnare k{\"o}nsf{\"o}rdelning bland professorer – f{\"o}rslag om dialog mellan regeringen och l{\"a}ros{\"a}tet",
keywords = "J{\"a}mn k{\"o}nsf{\"o}rdelning, lika r{\"a}ttigheter, professorer",
author = "Annika Rejmer and Jens Rydstr{\"o}m",
year = "2013",
language = "svenska",
type = "WorkingPaper",

}