Yttrande över SOU 2018:67 ”Ett snabbare bostadsbyggande”

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Abstract

Remissvaret utgår från utredningens sammanfattning och kommenterar under ett urval av dess rubriker. Under varje rubrik i sammanfattningen ger vi våra syn-punkter.
Vi har valt att inte kommentera utredningens enskilda förslag till förändrad lag-stiftning, utan istället kommentera utifrån sammanfattningen av utredningen. An-ledningen är att vi inte anser att utredningen håller en sådan kvalitet att den kan utgöra underlag för ändringar i lagstiftningen. Den brister i både den empiriska analysen och i analysen av maktbalansen under nuvarande, och tidigare, lagstiftning. Det finns alltså ingen anledning att kommentera effekterna av enskilda för-slag till lagförändringar då utredningen inte bör resultera i några lagförslag överhuvudtaget.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Samhällsvetenskap
Originalspråksvenska
Kort beskrivningRemissvar
Antal sidor5
StatusUnpublished - 2019 jan
PublikationskategoriPopulärvetenskap

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Related projects

Visa alla (1)